Formlar

                   FORM DOKÜMANLARI 

UNİKA-FRM-0001 İdari Personel Aylık Fazla Çalışma Cetveli 

UNİKA-FRM-0002 Banka Hesap Bilgileri Formu 

UNİKA-FRM-0003 Bütçe Şifre Talep Formu

UNİKA-FRM-0004 Ek Ödenek Talep Formu 

UNİKA-FRM-0005 Fiyat Teklifi Formu

UNİKA-FRM-0006 Yaklaşık Maliyet Formu 

UNİKA-FRM-0007 Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 

UNİKA-FRM-0008 Sürekli-Geçici İşçi Puantaj Cetveli Formu 

UNİKA-FRM-0009 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Cetveli Formu

UNİKA-FRM-0010 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Harcırah icmal Formu 

UNİKA-FRM-0011 Etkinlik Yolcu ve Feragatname Listesi 

UNİKA-FRM-0012 Firmalar Stant Açma Talep Formu 

UNİKA-FRM-0013 Kulüp Genel Kurul Dilekçe Formu  

UNİKA-FRM-0014 Kulüp İçin Gezi Talep Formu (10.01.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır) 

UNİKA-FRM-0015 Kulüp Kurma Başvuru Formu

UNİKA-FRM-0016 Kulüpler İçin Etkinlik Gerçekleştirme Talep Formu 

UNİKA-FRM-0017 Kulüpler Stant Açma İstek Formu 

UNİKA-FRM-0018 Kulüpler Toplantı Tutanağı

UNİKA-FRM-0019 Kulüpler Yıllık Faaliyet Planı Formu 

UNİKA-FRM-0020 Kulüpler Yönetim Kurulu Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0021 Öğrenci Kulüpleri Araç İstek Formu 

UNİKA-FRM-0022 Salon Tahsis Formu 

UNİKA-FRM-0023 25 Yaş Altı Kısmi Zamanlı Öğrenciler Için Beyan ve Taahhütname 

UNİKA-FRM-0024 25 Yaş Üstü Kısmi Zamanlı Öğrenciler Için Beyan ve Taahhütname

UNİKA-FRM-0025 Günlük Devam Çizelgesi 

UNİKA-FRM-0026 Harç İadesi Dilekçe Formu 

UNİKA-FRM-0027 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0028 Kısmi Zamanlı Öğrenci İşten Ayrılma Formu 

UNİKA-FRM-0029 Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşmesi 

UNİKA-FRM-0030 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Başvuru Formu (28.03.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır)

UNİKA-FRM-0031 Mal ve Hizmet Alımı İstek Formu 

UNİKA-FRM-0032 Sigortalı Olup Olmadığının Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0033 Yemek Bursu Başvuru 

UNİKA-FRM-0034 Psikolojik Danışmanlık Birimine Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0035 Psikososyal Birimine Online Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0036 Psikososyal Danışmanlık Koordinatörlüğü Aylık Raporu 

UNİKA-FRM-0037 Bay-Bayan Kuaförü Denetim Formu 

UNİKA-FRM-0038 Gıda İşletmesi Denetim Formu 

UNİKA-FRM-0039 Gıda İşletmesi Harici Denetim Formu 

UNİKA-FRM-0040 Kantin- Çay Ocağı Denetim Formu 

UNİKA-FRM-0041 Yemekhane Denetim Formu 

UNİKA-FRM-0042 Kurumsal Statik IP Talep Formu 

UNİKA-FRM-0043 Öğrenim Ücreti-Katkı Payı İade Talep Formu 

UNİKA-FRM-0044 Öğrenci İlişik Kesme Formu (Kendi İsteği İle)

UNİKA-FRM-0045 Akademik Birim Kayıt Dondurma (2. Kez Kayıt Dondurma) Talep Formu 

UNİKA-FRM-0046 İlk Kayıt Dondurma Talep Formu 

UNİKA-FRM-0047 Mazeret (Telafi) Sınavı Talep Formu 

UNİKA-FRM-0048 Ders Muafiyet Talep Formu

UNİKA-FRM-0049 Sınav Sonucuna İtiraz Formu 

UNİKA-FRM-0050 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu

UNİKA-FRM-0051 %10 ve %20'lik Dilime Girdiğini Gösterir Belge Talep Formu 

UNİKA-FRM-0052 Daha Önce Ek Madde 1 Kapsamında Merkezi Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge Talep Formu

UNİKA-FRM-0053 Öğrencinin Yatay Geçiş Yapmasına Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge Talep Formu 

UNİKA-FRM-0054 Disiplin Cezasına İtiraz Formu 

UNİKA-FRM-0055 Fazla AKTS (Mezun Durumunda 45 AKTS) Talep Formu 

UNİKA-FRM-0056 Nüfus Bilgileri Değişiklik Formu 

UNİKA-FRM-0057 Mazeretli Ders Kaydı Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0058 Özel Öğrenci Statüsünde Gelen Öğrenci Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0059 Özel Öğrenci Statüsünde Giden Öğrenci Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0060 Yaz Okulu Başvuru Formu (KBÜ Öğrencisi)

UNİKA-FRM-0061 Ek Sınav Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0062 Sınav Kopya Tutanak Formu 

UNİKA-FRM-0063 Ders Açma Formu 

UNİKA-FRM-0064 Not Değişikliği Talep Formu 

UNİKA-FRM-0065 Ders Telafi Formu 

UNİKA-FRM-0066 Doktora Danışman Öneri Formu 

UNİKA-FRM-0067 Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0068 Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0069 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu 

UNİKA-FRM-0070 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu 

UNİKA-FRM-0071 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu 

UNİKA-FRM-0072 Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0073 Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu 

UNİKA-FRM-0074 Tez İzleme Komite Toplantısı Toplantı Tarihi Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0075 Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Formu 

UNİKA-FRM-0076 Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu 

UNİKA-FRM-0077 Doktora Tez Sınavı Tutanak Formu 

UNİKA-FRM-0078 Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu 

UNİKA-FRM-0079 Tez Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0080 Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0081 Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Öneri Formu 

UNİKA-FRM-0082 Program Dışı Ders Almak İçin Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0083 Ortak Lisansüstü Programlardan Ders Alma İstem Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0084 Diğer Enstitü Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0085 Diğer Üniversitelerden Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0086 Özel Öğrenci- Diğer Üniversitelerden Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0087 Lisansüstü Seminer Dersi Uygulama Formu 

UNİKA-FRM-0088 İkinci Danışman Atanması Talep Formu 

UNİKA-FRM-0089 Ortak Program Danışman Atama Formu 

UNİKA-FRM-0090 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0091 Tez Yazım Ön Kontrol Listesi 

UNİKA-FRM-0092 Tez Teslim Formu 

UNİKA-FRM-0093 Tez Erişim Kısıtlama Talep Formu 

UNİKA-FRM-0094 Mezuniyet Sonrası İlişik Kesme Formu 

UNİKA-FRM-0095 Öğrenci Genel Dilekçe Formu 

UNİKA-FRM-0096 Lisansüstü Ders Önerisi Formu 

UNİKA-FRM-0097 Tıp Fakültesi Klinik ve Mesleki Beceri Değerlendirme Formu 

UNİKA-FRM-0098 Tıp Fakültesi Sınav Sorusuna İtiraz Formu 

UNİKA-FRM-0099 Tıp Fakültesi Sunum Değerlendirme Formu 

UNİKA-FRM-0100 Tıp Fakültesi Kurul Sonu Öğrenci Geri Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0101 Tıp Fakültesi Senaryo Değerlendirme Formu (Yönetici)

UNİKA-FRM-0102 Tıp Fakültesi Senaryo Değerlendirme Formu (Öğrenci) 

UNİKA-FRM-0103 Tıp Fakültesi Uygulama Değerlendirme Formu (Öğrenci) 

UNİKA-FRM-0104 TÖMER Muafiyet Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0105 TÖMER Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0106 TÖMER Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0107 Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Muafiyet Formu 

UNİKA-FRM-0108 Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Durum Formu 

UNİKA-FRM-0109 Yabancı Diller Yüksekokulu Şube Değişikliği Talep Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0110 Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi

UNİKA-FRM-0111 Yabancı Diller Yüksekokulu Kur Arası Tatil Olduğunu Gösterir Form 

UNİKA-FRM-0112 Yabancı Diller Yüksekokulu Devamsızlık Mazeret Formu 

UNİKA-FRM-0113 Karşılaştırma Cetveli Formu 

UNİKA-FRM-0114 Akademik ve İdari Personel Görev Devri Rapor Formu 

UNİKA-FRM-0115 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu

UNİKA-FRM-0116 Öğretim Elemanı İlanına Başvuru Formu(31.03.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır)

UNİKA-FRM-0117 Öğretim Elemanı Sonuç Açıklama Formları(31.03.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır)

UNİKA-FRM-0118 Öğretim Üyesi Başvuru Formu(31.03.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır) 

UNİKA-FRM-0119 Atama Teklifi Taahhüt Belgesi Formu (31.03.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır) 

UNİKA-FRM-0120 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu 

UNİKA-FRM-0121 Aile Durumu Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0123 Mal Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0124 Ölüm Beyannamesi Formu 

UNİKA-FRM-0125 Açık Kimlik Formu Open Identıty Form

UNİKA-FRM-0126 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo Türkçe

UNİKA-FRM-0127 Vize Talep Formu_Visa Application Form

UNİKA-FRM-0128 Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu Türkçe 

UNİKA-FRM-0129 Görev Süresi Uzatımı İçin Bilgi Formu(31.03.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır) 

UNİKA-FRM-0130  31 - 40d Maddesi Görevlendirme Formu 

UNİKA-FRM-0131 Yurt İçi- Yurt Dışı Görevlendirme Formu 

UNİKA-FRM-0132 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu 

UNİKA-FRM-0133 Yetki Devri Formu 

UNİKA-FRM-0134 Personel İlişik Kesme Belgesi(31.03.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır) 

UNİKA-FRM-0135 Basılı Dergi ISSN Talep Formu 

UNİKA-FRM-0136 Basılı Kitap ISBN Talep Formu 

UNİKA-FRM-0137 Elektronik Dergi ISSN Talep Formu 

UNİKA-FRM-0138 Elektronik Kitap ISBN Talep Formu 

UNİKA-FRM-0139 Kitap Bağış Politikası Formu 

UNİKA-FRM-0140 Üniversitelerarası Kitap Talep Formu 

UNİKA-FRM-0141 Üyelik ve Ödünç Verme Taahhütnamesi 

UNİKA-FRM-0142 Proje Giderleri Temel Ofis Elemanları Talebi Formu 

UNİKA-FRM-0143 Proje Giderleri Tez İçin Malzeme Talebi Formu 

UNİKA-FRM-0144 Taşınır İstek Formu 

UNİKA-FRM-0145 Tez Talep Formu 

UNİKA-FRM-0146 TÖMER Kabul Mektubu Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0147 E-posta Talep Formu 

UNİKA-FRM-0148 Misafir E-posta Talep Formu 

UNİKA-FRM-0149 EBYS Kullanıcı Tanımlama Formu 

UNİKA-FRM-0150 Lisanslı Yazılım Kullanımı Taahhütnamesi 

UNİKA-FRM-0151 Sunucu Tahsis Formu 

UNİKA-FRM-0152 Web Servis Kullanıcı Formu 

UNİKA-FRM-0153 Taşıt İstek Formu

UNİKA-FRM-0154 Yüksek Lisans Tez Sınavı Tutanak Formu

UNİKA-FRM-0155 Atama Teklifi Taahhüt Belgesi Formu 

UNİKA-FRM-0156 Faaliyet Raporu - Görev Süre Uzatımı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İçin) 

UNİKA-FRM-0157 Geliştirme Ödeneği Listesi 

UNİKA-FRM-0158 Görev Süresi Uzatımı İçin Bilgi Formu (26.08.2022 tarihi itibariyle kullanılmamaktadır) 

UNİKA-FRM-0159 İdari Personel Atamalarında Kullanılacak Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0160 İlişik Kesme Belgesi 

UNİKA-FRM-0161 Öğretim Elemanı İlanına Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi)

UNİKA-FRM-0162 Öğretim Elemanı Sonuç Açıklama Formları 

UNİKA-FRM-0163 Öğretim Üyesi İlanına Başvuru Formu (Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi) 

UNİKA-FRM-0164 Supervısor Suggestıon Form 

UNİKA-FRM-0165 Thesıs Proposal Form

UNİKA-FRM-0166 Form For Change Of Thesıs Subject 

UNİKA-FRM-0167 Jury Suggestıon Form 

UNİKA-FRM-0168 Thesıs Examınatıon Report 

UNİKA-FRM-0169 Project Report Of Non-Thesıs Master’s Program 

UNİKA-FRM-0170 Student Petıtıon Form 

UNİKA-FRM-0171 Form For Supervısor Change

UNİKA-FRM-0172 Request Form For The Appoıntment Of A Co-Supervısor 

UNİKA-FRM-0173 Applıcatıon Form For The Transfer Of Courses Taken From Another Instıtutıon Or As A Specıal Student

UNİKA-FRM-0174 Applıcatıon Form Of Semınar Course 

UNİKA-FRM-0175 Applıcatıon Form To Take Courses From Another Department 

UNİKA-FRM-0176 Transfer Applıcatıon 

UNİKA-FRM-0177 Course Regıstratıon Form For Specıal Students 

UNİKA-FRM-0178 Pre-Check Lıst Of Thesıs Wrıtıng 

UNİKA-FRM-0179 Request Form To Take Courses From Graduate Joınt Programs

UNİKA-FRM-0180 Form Of Dısmıssal 

UNİKA-FRM-0181 Applıcatıon Form For  Thesıs Access Restrıctıon 

UNİKA-FRM-0182 Form For Appoıntıng A Supervısor In Joınt Programs 

UNİKA-FRM-0183 Request Form For Takıng Course From Other Instıtutes-Unıversıtıes 

UNİKA-FRM-0184 Supervısor Suggestıon Form

UNİKA-FRM-0185 Form For Change Of Thesıs Subject 

UNİKA-FRM-0186 Applıcatıon Form For Qualıfyıng Exam 

UNİKA-FRM-0187 Jury Suggestıon Form For Qualıfyıng Exam 

UNİKA-FRM-0188 Qualıfyıng Exam Report 

UNİKA-FRM-0189 Thesıs Monıtorıng Commıttee Assıgment 

UNİKA-FRM-0190 Date Notıfıcatıon For Thesıs Proposal Exam 

UNİKA-FRM-0191 Report Of Thesıs Proposal Exam 

UNİKA-FRM-0192 Meetıng Date Notıfıcatıon For Thesıs Monıtorıng Commıttee 

UNİKA-FRM-0193 Report Of Thesıs Monıtorıng Commıttee 

UNİKA-FRM-0194 Form For Suggestıon Of Jury Members For Thesıs Defense 

UNİKA-FRM-0195 Phd Thesıs Examınatıon 

UNİKA-FRM-0196 Büro Stajı Bilgi Formu 

UNİKA-FRM-0197 Büro Stajı Değerlendirme Formu 

UNİKA-FRM-0198 Dönem İçi Staj Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0199 Stajyer Öğrenci Sicil Formu 

UNİKA-FRM-0200 Şantiye Stajı Bilgi Formu 

UNİKA-FRM-0201 Şantiye Stajı Değerlendirme Formu 

UNİKA-FRM-0202 Yaz Dönemi Staj Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0203 İkinci Nüsha Diploma ve Diğer Belgeler Talep Formu 

UNİKA-FRM-0204 Makine-Cihaz Bakım-Onarım Kontrol ve Takip Formu 

UNİKA-FRM-0205 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Formu 

UNİKA-FRM-0206 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0207 Laboratuvar Kullanım Formu

UNİKA-FRM-0208 Teknik Gezi Memnuniyet Anketi Formu

UNİKA-FRM-0209 Akademik Birimler Organizasyon Şeması 

UNİKA-FRM-0210 İdari Birimler Organizasyon Şeması

UNİKA-FRM-0211 Görev Tanımı Formu

UNİKA-FRM-0212 Hassas Görev Tespit Formu 

UNİKA-FRM-0213 Yaz Okulu Not Dönüşüm Formu

UNİKA-FRM-0214 Kısa Süreli Yurt İçi- Yurt Dışı Görevlendirme Formu

UNİKA-FRM-0215 Akademik Birim Toplantı Tutanağı Formu

UNİKA-FRM-0216 İdari Birim Toplantı Tutanağı Formu

UNİKA-FRM-0217 Yabancı Uyruklu Yurtdışı Geliş¸ Gidiş Harcırah Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0218 Temizlik Takip Çizelgesi