Karabük Üniversitesi 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır.
23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”nin 17 nci maddesi gereğince hazırlanan “Karabük Üniversitesi 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu” Üniversite Senato Kararı ile onaylanmıştır.
 
2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu İçin tıklayınız..