Üniversitemiz birimlerinde kullanılan formların standartlaşması hk.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılan formların standartlaşmasını sağlamak üzere kullanılacak standart form örnekleri aşağıdadır.

frm0001-genel-dokuman-örneği-dikey

frm0002-genel-dokuman-örneği-yatay

frm0003-genel-dokuman-örneği-iş-akışı

frm0004-genel-dokuman-örneği-görev-tanımı

frm0005-genel-dokuman-örneği-excel