Uluslararasılaşma Politikası
❖ Uluslararasılaşmanın; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı bakımından kaliteyi artırdığını benimsemek.

❖ Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı gibi yükseköğretim unsurlarını uluslararası anlayış ile bütünleştirmek ve kültürlerarası etkileşim için fırsatlar sunmak.

Öğrencilerinde çok kültürlülük eğilimi oluşturmak; öğrenci ve akademik/idari personel hareketliliğini, uluslararası araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve iş birliklerini artırarak çok kültürlü bir üniversite ortamı oluşturmak.

❖ Akademik müfredatlarında Avrupa ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini dikkate almak.

Akademik müfredata kültürlerarası etkileşimin entegre edilmesini, uluslararası içerikli programların oluşturulmasını, kültürlerarası becerileri geliştirecek öğrenme ve öğretme ortamlarının geliştirilmesini sağlamak.

❖ Uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak, öğrencilerin akademik başarı ve üniversite deneyimlerini somut veriler üzerinden takip etmek.

❖ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğretim Elemanı Ofisi ile diğer ilgili birimlerin düzenlediği programlarla, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik gelişimi ve üniversite yaşamına uyumunu desteklemek.

❖ Kültürlerarası etkileşim için çok sayıda fırsatlar sunan bir kampüs yaşamı, bireylerin kaynaşabileceği zengin sosyal ortamlar ve etkinlikler sağlamak.

Ar-Ge ve öncelikli alanlarda yetişmiş nitelikli bilim insanlarını üniversite bünyesine alarak üniversitenin uluslararası rekabet gücünü artırmak.

Öğretim elemanlarının araştırmalarında ve bilimsel faaliyetlerinde uluslararası iş birliklerinin kurulmasını teşvik etmek.

❖ Çok kültürlü bir kampüs yaşamının oluşması ve devamı için çeşitli coğrafyalarda uluslararası öğrenci temini çalışmalarını yürütmek.


Karabük Üniversitesi Politika Belgesi için tıklayınız..