Üniversitemizde kullanılan formların standartlaştırılması için toplantı gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet AÇAR Başkanlığında birim kalite temsilcileri toplanmıştır. Toplantıda Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Zehra TAN tarafından İç Kontrol Belgeleri dijital dönüşüm projesi hakkında sunum yapılmıştır.