Üniversitemiz Dış Değerlendirme Süreci Tamamlandı
1.GÜN

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite süreçlerini değerlendirmek üzere Üniversitemizde bir dizi görüşme gerçekleştirdiler.

Sayın Prof. Dr. Mustafa GÜDEN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) başkanlığında Sayın Prof. Dr. Şakir SAKARYA (Balıkesir Üniversitesi), Sayın Prof. Dr. Metehan UZUN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Sayın Doç. Dr. Osman UZUN (Düzce Üniversitesi), Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE (Uşak Üniversitesi), oluşan Değerlendirme Takımı, ilk olarak Rektörümüz Sayın Prof. Refik POLAT’ı makamında ziyaret ettiler.
Görüşmede 23 – 26 Haziran 2019 tarihleri arasında Üniversitemizde yürütülecek saha çalışması ve değerlendirme toplantıları ele alındı.
 
Kalite Komisyon Üyeleriyle Toplantı
 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı, daha sonra Senato Toplantı Salonu’muzda Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda Üniversitedeki eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite güvence sistemi çalışmaları ele alındı.

Senato ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle Toplantı
Ardından Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı, eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerde Üniversitemizin yönetimsel yaklaşımı, sürekli iyileşme yaklaşımı ve bu kapsamda elde edilen sonuçları değerlendirdi.Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı daha sonra üç farklı gruba ayrılarak akademik birimlerimizle görüşmeler gerçekleştirdiler.
Mühendislik Fakültemiz ile Toplantı
Değerlendirme Takımı üyelerinden oluşan ilk grup Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet ÖZALP, Dekan Yardımcımız Sayın Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KURTGÖZ ve Fakülte Sekreterimiz Sayın Fedayi KESİN ile bir araya geldiler.
 

Ardından Mühendislik Fakültemizde görevli Akademik Personelimiz ve öğrencimizle görüşmeler gerçekleştirdiler.


 
Tıp Fakültemiz ile Toplantı
Değerlendirme Takımı üyelerinden oluşan ikinci grup Tıp Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL, Dekan Yardımcılarımız Sayın Dr. Öğr. Üyesi Zülal ÖNER ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kamil TURAN ile bir toplantı gerçekleştirdiler.

 
Sonrasında ise Tıp Fakültemizde görevli Akademik Personelimiz ile buluştular.

 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ile Toplantı
Değerlendirme Takımı üyelerinden oluşan üçüncü grup ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılarımız Sayın Doç.Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kural TUNÇBİLEK ve Fakülte Sekreterimiz Sayın Sami DEMİRTAŞ ile görüştüler.

Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde görevli Akademik Personelimiz ile görüşme gerçekleştirdiler.

Değerlendirme Takımı üyeleri gerçekleşen görüşmelerde; Akademik birimlerimizin hedefleri ve bu hedefleri stratejik planımız içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı, kalite süreçleri, mevcut programların öğrenme çıktıları, AR-Ge kapsamındaki faaliyetler ve sürekli iyileşme yaklaşımları hakkında bilgiler aldılar.
 
Üniversitemiz Dış Paydaşlarıyla Toplantı
 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı üyeleri birinci günün sonunda Üniversitemiz Paydaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiler.

Paydaşlarımız adına toplantıya; Karabük Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Sayın Ahmet YÜZÜGÜL Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Karabük Gar Müdürü Sayın Aydın ÇEŞTEPE,  Mezun Öğrenci Birliği Başkanı Sayın Mutlu UZUN, Kardemir Kardökmak A.Ş Başmühendis Sayın Elif ÖZTUYAK, 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği Başkanı Sayın Özcan BÜYÜKGENÇ Karabük Serbest Muhasebeciler ve Müşavirler Odası Başkanlığından Sayın Uğur DEMİR, Sayın Selahattin ARICA, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Muhammet Nuri ATASEVEN, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Sakin EREN, Karabükspor Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Atilla BURGAZ, Sayın Necati KODALOĞLU, Türkiye Sakatlar Derneğinden Sayın Muhittin YILMAZ katıldı.
Toplantıda dış paydaşların görüş, öneri, talep ve beklentileri dinlendi. Üniversitemizin dış paydaşlara sunduğu katkılar konuşuldu. Ayrıca Üniversitemiz ile paydaşlarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar da ele alındı.
 

 
2.GÜN
Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı, ziyaretlerinin ikinci gününde ilk olarak Safranbolu Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerimizi ziyaret ettiler. 
 
Değerlendirme Takımından Safranbolu Meslek Yüksekokulumuza Ziyaret
 
Sayın Prof. Dr. Şakir SAKARYA (Balıkesir Üniversitesi), Safranbolu Meslek ziyarette bulundu. 
Değerlendirme Takımı üyemiz Safranbolu Meslek Yüksekokulumuzda ilk olarak Müdürümüz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Yasin ORTAKÇI, Müdür Yardımcılarımız Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ömer DULKADİR, Sayın Öğr. Gör. Selahattin ALTAN ve Yüksekokul Sekreterimiz Abdullah ÖZEL ile bir araya geldi.

Ardından Safranbolu Meslek Yüksekokulumuzda görevli Akademik Personelimiz ve öğrencimizle de görüşmeler gerçekleştirdiler.
Değerlendirme Takımından Enstitülerimize Ziyaret

 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı Üyeleri Sayın Prof. Dr. Mustafa GÜDEN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Sayın Doç. Dr. Osman UZUN (Düzce Üniversitesi), Demir Çelik ve Fen Bilimleri Enstitümüzü, Sayın Prof. Dr. Metehan UZUN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), ve Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE (Uşak Üniversitesi), Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitümüzü ziyaret ettiler.
Takım Üyelerimiz Fen Bilimleri ve Demir Çelik Enstitü Müdürlerimiz Sayın Prof. Dr. Filiz ERSÖZ, Sayın Prof Dr. Yavuz SUN, Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Öğr. Üyesi Engin ÇEVİK, Enstitü Sekreterlerimiz Sayın Ümran Çelik ve Sayın Ferhat SARIÇAM ile bir toplantı,

Aynı zamanda Sosyal Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlerimizden Sayın Doç. Dr. Sinan YILMAZ, Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir ATAR, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞEN, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Deniz ALCA, Enstitü Sekreterimiz Sayın İsmail KIRMIZI ile bir toplantı gerçekleştirdiler.

Ardından Akademik Personelimiz ve öğrencimizle görüşmeler gerçekleştirdiler.

 
 

 


Değerlendirme Takımı daha sonra Üniversitemiz Daire Başkanları ve Birim Koordinatörlerimizle görüşmeler gerçekleştirdiler.

Görüşmelerde birimlerimizin Üniversitemiz kurumsal yapısına ve kalite sürecine katkıları ile birimlerin stratejik hedefleri ele alındı.
 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı ikinci günün sonunda Üniversitemiz birimlerimizdeki idari personelimizle ve araştırma birimi yöneticileri ile de bir toplantı gerçekleştirdiler.Toplantıda araştırma birimlerinin ve idari personelimizin hedefleri ve bu hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içindeki yeri, personelimizin yönetim ile ilişkileri, kalite güvence sistemindeki rolleri, mesleki gelişimi ve motivasyonları ile kurum içi iletişim gibi hususlar ele alındı.
 
 

 
3.GÜN
Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı tarafından 23-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Üniversitemizde gerçekleşen Kurumsal Dış Değerlendirme süreci sona erdi.
Sayın Prof. Dr. Mustafa GÜDEN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) başkanlığında Sayın Prof. Dr. Şakir SAKARYA (Balıkesir Üniversitesi), Sayın Prof. Dr. Metehan UZUN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Sayın Doç. Dr. Osman UZUN (Düzce Üniversitesi), Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Kenan GÖKÇE’den (Uşak Üniversitesi), oluşan Değerlendirme Takımı, üç gün süreyle Üniversitemizin akademik bilimlerinde incelemelerde bulunarak personelimiz ve öğrencilerimizle görüşmeler gerçekleştirdiler.
 
Görüşmelerde Üniversitemizdeki kalite güvence sistemi çalışmaları, Üniversitemizin stratejik hedefleri, paydaşlarımızla yürüttüğümüz ortak çalışma ve bu hedeflerimizin bölgesel ve ulusal kalkınmadaki yeri ele alındı. Ziyaret sürecinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Refik POLAT, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mücahit ÇOŞKUN, Genel Sekreterimiz Lütfü KÖM, Kalite Komisyon Sekreteri Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kemal ÖZEKEN, Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Araştırma Merkezlerimiz ve Senato üyelerimizle bir araya gelen Dış Değerlendirme Takımı üyeleri, birimler itibariyle yürütülen kalite çalışmalarına ilişkin bilgi aldılar.
Değerlendirme Takımı ayrıca üniversitemiz akademik birimlerinden; Mühendislik Fakültemiz, Tıp Fakültemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, Safranbolu Meslek Yüksekokulumuz ve Enstitülerimiz ile görüşmeler gerçekleştirdiler. Burada Akademik birimlerimizdeki dekan, dekan yardımcıları, müdürler, müdür yardımcıları, akademik personel ve öğrencilerimizle ayrı ayrı toplantılar icra edildi.
Aynı zamanda Üniversitemizin dış paydaşları olan kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan tüm bu görüşmeler sonucunda Değerlendirme Takımı tarafından Üniversitemizin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken unsurlar tespit edilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yer aldığı bir "Çıkış Bildirimi" hazırlandı.
Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı üyeleri ziyaretlerinin son günü Üniversitemiz birim yöneticileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.Toplantıda Üniversitemizdeki dış değerlendirme süreci sonrası değerlendirme takımı tarafından hazırlanan “Çıkış Bildirimi” Takım Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa GÜDEN tarafından okundu.

Hazırlanan raporda Üniversitemizin Güçlü yanları ve gelişmeye açık yönleri maddeler halinde birim yöneticilerimizle paylaşıldı.

Toplantının kapanışında bir konuşma yapan Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mücahit ÇOŞKUN, “Kıymetli Değerlendirme Takımı Başkanımıza ve Üyelerimize ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler Karabük Üniversitesi olarak bu ziyaretle hem gelişime açık yönlerimizi hem de güçlü yönlerimizi açık bir şekilde görme fırsatımız oldu. Takımınızın değerlendirmelerini ve tavsiyelerini dikkate alarak uygulamaya koyacağız. Karabük Üniversitesi olarak kalitemizi daha da geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Dış değerlendirme süreci kapsamında değerli personelimiz, öğrencilerimiz ve dış paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımımıza ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.