Kurumsal Dış Değerlendirmeye Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Üniversitemizin kurumsal dış programı kapsamında, 23-26 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan saha ziyaretlerine ilişkin, üniversitemizin ilgili akademik ve idari birimlerin yöneticileri ve idari personeliyle üniversitemiz Senato Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda; Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mücahit ÇOŞKUN tarafından kurumsal dış değerlendirmenin kapsamı, dış değerlendirme kapsamında kurumda yürütülecek çalışmalar, dış değerlendirme ekibinin belirlediği program ve ziyaret edilecek birimler, dış değerlendirme yöntemleri ve veri kaynakları, dış değerlendirmede esas alınan ölçütler (kalite güvence sistemi, kalite politikası, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, yönetim sistemi ve toplumsal ilişkiler) ve dış değerlendirmeye ilişkin birimlerde yapılacak ön hazırlık-planalamalara ilişkin bir sunum yapıldı. Sunuma bağlı olarak görüş alış verişi yapıldı.

Kurum Dış Değerlendirme toplantısına katılan ve dış değerlendirme sürecinde sunacakları değerli katkı ve emeklerinden dolayı tüm birimlerimize teşekkür ederiz.