Karabük Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi yayımlanmıştır.
Karabük Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi yayımlanmıştır.
Karabük Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi 23/11/2017 tarih ve 2017/15-2 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.