Karabük Üniversitesi 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır.
23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”nin 17 nci maddesinin (b) fıkrası  gereğince hazırlanan “Karabük Üniversitesi 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu” 15/04/2021 tarihli ve 2021/05 sayılı Üniversite Senato Kararı ile onaylanmıştır.
 

2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız....