Karabük Üniversitesi 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır
23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”nin 19 uncu maddesi gereğince hazırlanan “Karabük Üniversitesi 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu” 20/03/2020 tarih ve 2020/05-7 sayılı Üniversite Senato Kararı ile onaylanmıştır.
 

2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu İçin tıklayınız...