Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu Ek Madde 35 hükümleri kapsamında; Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin kurulması, iç ve dış değerlendirme süreçleri, yükseköğretim kurumlarında kurulacak kalite komisyonları, kalite değerlendirme tescil belgesinin alınması, Genel Sekreterliğin çalışma usul ve esasları, Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak birimlerin görevleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususları içeren“ Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” 30604 sayılı ve 23.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız..!