Eğitim-Öğretim Politikası
❖ Öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına  katkı sağlayan, bütünleyici bir eğitim sistemini benimsemek.

Öğrenci merkezli anlayışı ve yenilikçi öğrenme/öğretme yaklaşımları ile eğitimde dijital dönüşüm ve entegrasyonu dinamik bir şekilde sağlamak.

❖ Öğrencilere, seçtikleri alanlarda bilgi ve yetkinliğe sahip, problemleri belirleyebilen ve çözebilen, eleştirel ve yenilikçi düşünebilme özelliklerini geliştirebilmesine yönelik fırsatlar sunmak.

❖ Eğitim ve öğretime ait süreçlerin “Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetilmesine olanak sağlamak.

❖ Ön lisans-lisans ve lisansüstü seviyede dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin ve başarılı bilim insanlarının üniversitemiz ailesine katılımını sağlamak.

❖ Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile program çeşitliliğini artıran ve iyileştiren bir eğitim sistemi oluşturmak ve sürekli gelişimini sağlamak.

❖ Nitelikli eğitim ve öğretimi amaç edinerek, bölgenin ve ülkenin paydaşlarıyla iş birliği konusunda öncü olmayı hedeflemek.

Toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini ile beklentilerini dikkate alarak, bölgesel-ulusal-uluslararası ihtiyaçlara cevap veren ve bilime katkı sağlayan bir eğitim sistemini benimsemek.

Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasındaki ilişkiyi uygulamalı eğitimlerle güçlendirmek.

❖ Lisans ve özellikle lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini dünyanın farklı üniversiteleriyle iş birliği içerisinde yürütmek.


Karabük Üniversitesi Politika Belgesi için tıklayınız..