Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası
Karabük Üniversitesi'nin Çevresel Sürdürülebilirlik Politika İlkeleri

❖ Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde doğal dengenin ve toplum sağlığının korunmasına hassasiyet gösterilmesi,

❖ Enerji kullanımında verimliliğin en üst düzeyde sağlanması, üniversitenin toplam karbon ayak izinin küçültülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmanın artırılması,

❖ Yerleşkelerde üretilen katı atık miktarının azaltılması ve su kullanımında tasarrufun
sağlanması,

❖ Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm iç ve dış paydaşların çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusundaki farkındalıklarının artırılması,

❖ Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak akademik çalışmaların arttırılması,

❖ İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer uluslararası standartlara uyum için gerekli düzenlemelerin yapılması.


Karabük Üniversitesi Politika Belgesi için tıklayınız..