Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu Tarafından Memnuniyet Anketleri Hazırlanmıştır.


Üniversitemiz Kalite Komisyonunun 2022/14 sayılı toplantısında alınan tavsiye kararı doğrultusunda oluşturulan “Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu” üyeleri tarafından Üniversitemizde uygulanmakta olan  Kalite Güvence Sistemi çalışmaları kapsamında, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak için öğrenci, akademik personel ve idari personel memnuniyet anketleri hazırlanmıştır.