Açık Bilim ve Açık Erişim Politikası
  Karabük Üniversitesi'nin Açık Bilim ve Açık Erişim Politika İlkeleri 
 
❖ Üniversitemizde üretilen bilgiye daha geniş kitlelerin serbest, kolay ve hızlı erişimini sağlamak,

Kurumsal boyutta üretilen akademik çalışmaların saklanması ve depolanması anlayışı ile açık erişim standartlarına uygun olarak derlemek ve gelecek nesillere aktarmak,

❖ Üniversitemizde üretilen bilimsel çalışmaların daha yaygın kullanılması ile daha çok atıf almalarını sağlamak,

Üniversitemizde üretilen yayınlara Açık Arşiv Sistemi’nde kolay erişimin sağlanmasıyla yayınların etki faktörlerinin artmasını sağlamak,

Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalardan uluslararası düzeyde haberdar olunmasını sağlamak ve üniversitemizin tanınırlığını ve saygınlığını artırmak,

Araştırma sonuçlarının başka bir araştırmaya temel oluşturmasını kolaylaştırmak ve yapılan araştırmaların tekrarını önlemek hedeflenmektedir.


Karabük Üniversitesi Politika Belgesi için tıklayınız..