8 Aralık 2022 " İç Kalite Güvencesi Sisteminde Öğrenci: Rol ve Katkılar" Konulu Çalıştay Düzenlendi.Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu “İç Kalite Güvencesi Sistemi’nde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar” isimli çalıştay serisinin onuncusunu Karabük Üniversitesi Kalite Topluluğu (UNİKAL) üyesi öğrencileri ile gerçekleştirdi.

Çalıştayın içeriğini ve etkinlikleri hazırlayan, aynı zamanda eğitmen olarak süreçte yer alan YÖKAK Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın, akran öğretici rolüyle YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Berkay Tarım’ın ve KBÜ'lü 35 öğrencinin katıldığı çalıştay 6 saat sürdü.

Yükseköğretimde kalite güvencesinin önemli yönü olan öğrencinin itici gücünü fark ettirmeyi ve kalite kültürünü öğrenciler arasında yaymayı amaçlayan çalıştayda öğrenciler grup çalışmaları gerçekleştirdi. Çalıştayda fikirler, iyileştirme önerileri ve kanıt niteliğindeki örnekler paylaşıldı. Çalıştay toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.