İslami İlimler Fakültesi, Adalet ve Sosyal Bilimler MYO da Kalite Süreçlerinden Bahsedildi


Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi, Adalet ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Kalite Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Hülya ÖZÇAĞLAR EROĞLU tarafından 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) hakkında bilgilendirme sunumu düzenlendi.

Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) hazırlık süreçlerinden bahsedilen toplantı soru ve cevaplarla son buldu.