Karabük Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi güncellenmiştir.
23/11/2017 tarih ve 2017/5-2 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "Karabük Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi"nin yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenen "Karabük Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi" 12/02/2020 tarih ve 2020/03-11 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Yönergeye ulaşmak için
tıklayınız...