KOMİSYON ÜYELERİ
23/07/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin 7.maddesine istinaden oluşturulan Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

ADI-SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

BİRİM ADI

E-Posta Adresi

Prof.Dr. Refik POLAT

Başkan

Rektör

refikpolat@karabuk.edu.tr

Prof.Dr. Ali GÜNEŞ

Koordinatör

Rektör Yardımcısı

aligunes@karabuk.edu.tr

FAKÜLTELER

Yrd.Doç.Dr. Suat ALTUN

Kalite Temsilcisi

Teknoloji Fakültesi

saltun@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Cemal ÖZCAN

Üye

F.Toker Güz. San ve Tas. Fakültesi

cemalozcan@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Adil HÜSEYİN

Üye

Fen Fakültesi

adilhuseyin@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Osman ÇEPNİ

Üye

Edebiyat Fakültesi

ocepni@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Harun ÇUĞ

Üye

Mühendislik Fakültesi

hcug@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Hatice Bahar AŞCI

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

baharasci@karabuk.edu.tr

Prof.Dr. İbrahim KÜRTÜL

Üye

Tıp Fakültesi

ibrahimkurtul@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÖREGEN

Üye

İlahiyat Fakültesi

mustafagoregen@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Halid KARAARSLAN

Üye

İşletme Fakültesi

mustafahk@karabuk.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özhan DEMİRKOL

Üye

Safranbolu Turizm Fakültesi

ozhandemirkol@karabuk.edu.tr

ENSTİTÜLER

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ

Üye

Sosyal Bilimler Enstitüsü

mustafayildiz@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Ali CAN

Üye

Fen Bilimleri Enstitüsü

alican@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Nazan KARAHAN

Üye

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

nazankarahan@karabuk.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR

Okt. Ugur TURAN

Üye

Yabancı Diller YO

ugurturan@karabuk.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serdar CEYHUN

Üye

H.DOĞAN BESYO

sceyhun@karabuk.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin DEMİRTAŞ

Üye

TOBB Teknik Bilimler MYO

hdemirtas@karabuk.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri YILDIRIM

Üye

Safranbolu MYO

mnyildirim@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Şemsettin DORUK

Üye

Eskipazar MYO

semsettindoruk@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Meryem ÇOLAK

Kalite Koordinatörü

Sağlık Hizmetleri MYO

meryemcolak@karabuk.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Şahin ÇADIRCI

Üye

Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim MYO

sahincadirci@karabuk.edu.tr

Öğr.Gör. Cumhur ANDSOY

Üye

Yenice MYO

andsoy@gmail.com

Öğr. Gör.Hülya ÖZÇAĞLAR EROĞLU

Üye

Adalet MYO

hulyaozcaglar@karabuk.edu.tr

Doç.Dr. Mücahit COŞKUN

Üye

Genel Sekreter

mucahitcoskun@karabuk.edu.tr

Kemal ÖZEKEN

Üye, Komisyon Sekreteri

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

kemalözeken@karabuk.edu.tr

Mehmet Can ÜNAL

Üye

Öğrenci Temsilcisi

canunal37@gmail.com